Prázdninové dopolední výlety do mikrosvěta

Červencové dopolední výlety do mikrosvěta 2021

Tři červencová dopoledne (1. 7., 19. 7., 26. 7.) od 8.30 do 13.00 budou na Půdě vyhrazena zájemcům o výlety do mikrosvěta. Pokud vás zajímá, jak vypadají rostliny, živočichové i běžné věci, když si je prohlédneme pěkně zblízka, lupou nebo mikroskopem, neváhejte a přijďte. Jednotlivá setkání budou vzájemně nezávislá, můžete přijít jen na jedno, na dvě, nebo na všechny tři. Při pozorování si zároveň trochu procvičíme angličtinu.

Akce je určena nejen dětem (počínaje dokončenou 3. třídou), ale i dospělým. Počet účastníků je maximálně 8, na každé setkání je třeba se předem příhlásit. Pokud se chcete setkání zúčastnit, napište Marcele Feltlové na e-mail feltlova@knihovna.policka.org nebo jí rovnou zavolejte (777 296 592), aby s vámi mohla počítat.

Sejdeme se ráno v 8.25 před budovou Městské knihovny Polička a společně půjdeme nahoru na Půdu (aby i ti, kteří u nás ještě nebyli, neměli strach, že zabloudí). Přijďte, prosím, včas. (Pokud dorazíte později, zvoňte na zvonek označený “učebny 2. patro”, který je vlevo od vstupních dveří do knihovny.)

S sebou si přineste: vyplněné a podepsané čestné prohlášení zákonného zástupce (pokud jste dítě), nebo čestné prohlášení (pokud jste plnoletý/á), přezuvky, svačinu, pití, roušku nebo respirátor (na pohyb po chodbě). Můžete si donést i tužku a gumu (ale není to nutné).

Pokud máte nějakou přírodninu (nebo něco jiného), kterou byste si chtěli prohlédnout lupou nebo v mikroskopu, přineste si ji s sebou.