Prázdninová přírodovědná expedice

Přírodovědné programy pro školy

Ve školním roce 2023/2024 na _Půdě opět probíhají přírodovědné programy pro žáky I. a II. stupně ZŠ, žáky SŠ, SOŠ i SOU a pro děti v MŠ, a to zpravidla v úterý nebo ve středu dopoledne.
Každý program je sestaven tak, aby žákům doplňoval a rozšiřoval aktuálně probírané učivo, a proto je třeba se na konkrétní náplni i termínu předem domluvit s Mgr. Marcelou Feltlovou, která přírodovědné programy připravuje (feltlova@knihovna.policka.org, 777296592). 

Pokud máte o nějaký konkrétní program zájem nebo se chcete poradit a vybrat si program vhodný právě pro vaše žáky, neváhejte a ozvěte se.

Ve školním roce 2023/2024 již žádné volné termíny nejsou, ale můžete si rezervovat termíny
na školní rok 2024/2025
(od září 2024  do června 2025, a to v úterý nebo ve středu dopoledne.

S sebou si přineste: přezuvky, v případě delšího programu i svačinu a pití.

Cena programu závisí na jeho délce a pohybuje se od 40 do 100 Kč za žáka.