Prázdninová přírodovědná expedice

Přírodovědné programy pro školy

Ve školním roce 2023/2024 na _Půdě opět probíhají přírodovědné programy pro žáky I. a II. stupně ZŠ, žáky SŠ, SOŠ i SOU a pro děti v MŠ, a to zpravidla v úterý nebo ve středu dopoledne.
Každý program je sestaven tak, aby žákům doplňoval a rozšiřoval aktuálně probírané učivo, a proto je třeba se na konkrétní náplni i termínu předem domluvit s Mgr. Marcelou Feltlovou, která přírodovědné programy připravuje (feltlova@knihovna.policka.org, 777296592). 

Pokud máte o nějaký konkrétní program zájem nebo se chcete poradit a vybrat si program vhodný právě pro vaše žáky, neváhejte a ozvěte se.

Volné termíny jsou: 29. 5. (středa, 10.30–12.30), 12. 6. (středa), 18. 6. (úterý), 26. 6. (středa).

S sebou si přineste: přezuvky, v případě delšího programu i svačinu a pití.

Cena programu závisí na jeho délce a pohybuje se od 40 do 100 Kč za žáka.