Zásady zpracování osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. Ochranu osobních údajů zajišťujeme zejména v souladu s nařízením (EU) 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR platí v celé EU jednotně od 25. května 2018.

Dále uvedené zásady rámcově shrnují základní principy, kterými se řídíme při shromažďování osobních údajů, zajišťování jejich důvěrnosti a bezpečnosti.

Základní zásady

Obecně Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen v rozsahu, který je nezbytný pro daný účel. Osobní údaje lze rozdělit do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez Vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

Osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu v případech, kdy:

 • jsou nezbytné k plnění naší zákonné povinnosti (např. zákon o účetnictví),
 • jsou potřebné k plnění smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme,
 • na jejich zpracovávání máme oprávněný zájem (typicky evidence darů, informování o naší činnosti, oslovení za účelem poskytnutí příspěvku/daru apod.)
 • V ostatních případech údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.

Osobní údaje zpracováváme tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem k údajům, náhodnou ztrátou, zničením, nebo poškozením.

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Po ztrátě důvodu pro zpracování či uplynutí doby nezbytného zpracování provádíme výmaz či anonymizaci příslušných osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme

1) Cookies – Cookies využíváme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu. Doba zpracování údajů je omezena na 3 roky od data návštěvy.

2) Údaje o osobách přihlašujících se k odběru newsletteru – V případě, kdy se rozhodnete přihlásit k odběru newsletteru, vyžadujeme Váš souhlas se zpracováním poskytnutých kontaktních údajů, obvykle jen e-mailu, za účelem rozesílání newsletteru, informování o naší práci a komunikaci ohledně další možné podpory. Doba zpracování je v těchto případech omezena na dobu vydávání newsletteru. Přihlášením k odběru newsletteru přes přihlašovací odkaz nebo formulář souhlasíte s těmito zásadami a jste na ně upozorněni při přihlašování. 

Seznam zpracovatelů

Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám komunikaci s Vámi umožňují či kteří nám pomáhají analyzovat návštěvnost webu, a vyjma situace, kdy máme právní povinnost Vaše údaje předat jiné osobě.

Aktuální seznam zpracovatelů:

Google LLC – Využíváme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu.

The Rocket Science Group LLC – Využíváme platformu Mailchimp pro rozesílání newsletteru.

Poučení o Vašich základních právech

Jakožto subjekt údajů máte tato základní práva:

 • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • právo požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
 • v případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na přenositelnost údajů,
 • právo vzít souhlas (v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje níže uvedené,
 • právo požadovat po nás výmaz osobních údajů (jsme povinni vyhovět Vám, pokud nemusíme údaje zpracovávat pro plnění zákonné povinnosti),
 • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě uplatnění práv po Vás můžeme požadovat ověření Vaší identity.

Údaje o správci osobních údajů

Městská knihovna Polička a Centrum technického vzdělávání Půda, příspěvková organizace, Polička, Palackého náměstí 64, 572 01, IČO: 71193928, Pr 823 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Kontakt: puda@knihovna.policka.org; striteska@knihovna.policka.org