Půda o prázdninách 2021

V červenci k odpoledním „otevřeným Půdám“ v pondělí, čtvrtek a neděli přidáváme dopolední „otevřené Půdy“ v úterý a ve středu, viz přehled akcí níže.

Během „otevřených půd“ se mohou děti i dospělí zastavit, obdobně jako na dětském nebo dospělém oddělení knihovny, podívat se, co nabízíme a rovnou si vše vyzkoušet. Například si naprogramovat robota, vyrobit si něco na laseru nebo vymodelovat pro 3D tisk. Součástí prázdninového programu jsou také dopolední exkurze do mikrosvěta.

Pro učitele plánujeme vzdělávací kurzy robotiky a 3D tisku akreditované v systému DVPP MŠMT. Na začátku července se vydáme na přírodovědnou expedici. V srpnu nás čeká vesmírný příměstský tábor.

V srpnu bude Půda pro veřejnost uzavřena od 1. do 6. srpna, v době příměstského tábora od 9. do 13. srpna a od 14. do 24. srpna z důvodu dovolených, tábora a letní školy pro naše lektory.

Knihovny a školy si mohou požádat o zapůjčení vybraného vybavení, viz projekt Roboti pro region. Stejně tak, můžeme vybrané roboty po dohodě zapůjčit také našim čtenářům! 

Návštěvníci Půdy se od července již nemusí před návštěvou registrovat předem. Stále však platí, že musí být bez příznaků respiračního onemocnění a všichni starší šesti let, by měli být schopni doložit buď:

– negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, nebo negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin  (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
– prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce/návštěvy Půdy,
– aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní.

Dodržujeme roušky/rozum, ruce a rozestupy. 

Další program