Velká vločková výzva III (hledání cest)

Podklady k aktivitám s krokovými roboty Bee/Blue bot, Cubetto, ale také dalšími, např. mTiny či Ozobot, kterému místo „hřiště“ poslouží pracovní list na „zápis programu“.

Prezentováno na webináři MAP 2. února 2021.

Aktivita 1 – předškoláci a raný školní věk

Nechte děti si vybrat vločku, na kterou jejich robot dojede. Můžete také rozstřihat pracovní list (zalaminovat) na kartičky (ze dvou vytvoříte i pexeso ;)) a nechte děti losovat.

Určete, na kterém políčku bude robot začínat a jak bude natočený. Doporučuji zakreslit dětem do pracovního listu včetně orientace robota. Může začínat v některém z rohů, ale také třeba na poslední (spolužákově) vločce. Se staršími dětmi mohou jezdit i dva roboti po téže podložce a mohou třeba řešit i případné kolize a jak se jim, předcházet.

Děti navrhnou program pro robota zakreslením šipek (poskládáním) do políček ve správném pořadí.

Navržený program otestují na robotovi – podle robota, namačkáním přímo na robotovi nebo vyskládáním kódu s následným odesláním do robota. Pokud je program třeba upravit upraví a znovu testují až do plně funkčního řešení.

Pro přípravu programu lze použít i kartičky se šipkami (ke stažení níže) nebo vylaserované bloky a pracovní list zalaminovat a používat pro více dětí.

Nechme děti komentovat jejich postup řešení, úlohu je možné rozšířit o počítání kroků a porovnávání variant různých cest ke stejné vločce (se stejným výchozím bodem).

Aktivita 1 – s Ozoboty na základní škole

Pro Ozoboty lze tuto úlohu upravit tak, že menší děti čárou spojí výchozí bod s vybranou vločkou při zachování pravidel, např. Ozobot smí jezdit pouze čtvercovou sítí v rovném a kolmém směru. 

Starší děti pak při zachování pravidel pohybu robota ve čtvercové síti programují pohyb robota ve webovém prostředí Ozoblockly tak, aby robot dojel na místo určení.

Aktivita 2 – odklízení sněhu

Pro úlohu nám poslouží stejná zimní mapa jako u první aktivity. Robotům nandáme nebo vyrobíme radlice a necháme je odklízet v zimě „sníh“ (ale můžeme odklízet i v jiné roční době, nad různými mapami, různé předměty, klidně i „špatná Y/I“ nebo „lichá čísla“…). Také s pracovním listem pracují děti podobně. Vyznačíme výchozí pozici a místo k „odklízení“. Můžeme dětem dát i „vločku“ na testování tak, aby si s ní mohly po listu pohybovat.

Sníh lze vyrobit z kuliček papíru, z bambulek… nebo třeba 3D tiskem nebo vyřezáním laserem. Mohou připravit stejné nebo starší děti dopředu.

Nejprve rozmístíme „sníh“ na mapu a určíme kde a v jakém směru robot začne. 

Úkolem je dostat „sníh“ mimo herní plán.

U této úlohy je potřeba přemýšlet nejen nad pohybem robota, ale také, jaký vliv bude mít jeho na „sníh“ aneb jak nejlépe, kdy si k němu najet a jak ho dostat, co nejefektivněji z mapy.

Opět mohou spolupracovat nebo si škodit dva roboti na jedné mapě a je dobré nechat o svých řešeních děti mluvit. 

Materiály ke stažení