DSM 3D modelování

Akademie 3D modelování a 3D tisku (květen–červen 2020)

Pondělní „digitální garáž“ MAKERS se nyní sice neschází, ale pokud máte chuť, můžete se účastnit Akademie 3D modelování a 3D tisku on-line!

Vzdělávací program je výsledkem spolupráce Městské knihovny Polička a Gymnázia Polička. Program připravuje a vede Tomáš Feltl.

Pokud máte chuť, můžete se vždy v pondělí od 16.30 do 18.00 účastnit on-line v prostředí MS Teams.

Jak to probíhá?

Formou pondělních videokonferencí.

Jaká bude konkrétní náplň?

Do konce školního roku se budeme věnovat především 3D modelování v prostředí DesignSpark Mechanical.

Musím si na svůj počítač něco instalovat?

Ano, pro praktickou část je potřeba zmiňovaný DesignSpark Mechanical.

Jak se mám přihlásit?

Stačí napsat na email feltl@gympolicka.cz (v případě našich žáků prosím uvést jméno a třídu).

Mohu se účastnit, i když nejsem student vašeho gymnázia?

Ano, stačí napsat na email feltl@gympolicka.cz a uvést jméno a příjmení.

Budeme se věnovat i 3D tisku?

Do jisté míry ano, protože budeme při tvorbě 3D modelu zohledňovat také jeho „3D tisknutelnost“ (technologií FDM/FFF). Problematice 3D tisku se budeme věnovat více později, až se dostaneme k našim 3D tiskárnám (což bude možná až v září).

Na všechny stávající i budoucí „3D modeláře“ se těší
Tomáš Feltl