Workhop – Pájení je základ 20. ledna 2024

Po absolvování workshopu už pro vás páječka nebude tou nebezpečnou věcí, co pálí! Bude to váš nový pomocník pro zhmotnění elektronických zapojení a tvoření různých pěkných věciček.

Workshop proběhne v sobotu 20. ledna 2024 na Půdě v Městské knihovně v Poličce, Palackého nám. 64, 572 01 Polička mezi 10:00 a 17:00. Lektorovat bude Olda Horáček (HW Kitchen), Vašek Fišer (EduTime, ZŠ Komenenského Trutnov) a Hanka Šandová (Půda Polička, GJK Praha 6).

Účastníci si v registračním formuláři zvolí formu a časovou dotaci, která jim nejlépe vyhovuje. Vzhledem k silné lektorské sestavě může workshop proběhnout každému na míru, s příslušným diplomem ;). 

Cíle workshopu

  1. Účastník se seznámí s možnostmi využití techniky pájení ve výuce, jejími
    přínosy i riziky (bezpečnost práce).
  2. Účastník se zorientuje v základních pájecích technikách i materiálech. Dokáže
    napájet kabely nebo jednoduché součástky a má chuť rozšiřovat možnosti
    a formy výuky u školních dětí, zná dostupné informační zdroje.
  3. Účastník umí navrhnout a zabezpečit pro žáky projekt / úlohu s využitím pájení.
  4. Účastník si na vlastní kůži vyzkouší napájet základní součástky a realizovat jednoduchý projekt.

Na cestu z workshopu si posvítíte vlastnoručně vyrobeným světýlkem, které si spájíte vlastníma rukama. 🙂

Těšíme se! #pajeniJeZaklad

Registrační formulář