Micro:bit v říši divů

V rámci tohoto workshopu se seznámíme s programovatelnou deskou BBC Micro:bit a prožijeme společně s Alenkou vybraná dobrodružství. Najdeme dveře do kterých patří malý klíček? Pomůžeme srdcovému esu?

“Suddenly she came upon a little three-legged table, all made of solid glass; there was nothing on it except a tiny golden key, and Alice’s first thought was that it might belong to one of the doors of the hall; but, alas! either the locks were too large, or the key was too small, but at any rate it would not open any of them. However, on the second time round, she came upon a low curtain she had not noticed before, and behind it was a little door about fifteen inches high: she tried the little golden key in the lock, and to her great delight it fitted!”

“Najednou přišla k malému stolečku, který byl celý vyrobený ze skla. Nic na něm nebylo až na malý zlatý klíč a Alenčina první myšlenka byla, že to musí být klíč od jedněch dveřích v hale; ale, běda! Buď ten zámek byl moc velký nebo ten klíč moc malý, ale žádné z těch dveří nešly otevřít. Nicméně, na druhý pokus přišla k závěsu, kterého si předtím nevšimla a když ho odhrnula, byly za ním malinké dveře něco okolo patnácti palců vysoké. Zkusila dát malý zlatý klíček do zámku a k jejímu překvapení tam pasoval.”