Otevírací doba červen 2020

Půda bude otevřená od PONDĚLÍ 1.6.2020 pouze  pro registrované návštěvníky a registrované „rodinné/komunitní příslušníky“ na konkrétní PONDĚLÍ nebo ČVTRTEK odpoledne pomocí registračního formuláře. Počítadlo ukazuje počet přihlášených osob / pracovišť (max 6).

KAŽDÉ PONDĚLÍ 13:30 – 18:00 Registrace PONDĚLÍ
KAŽDÝ ČTVRTEK 13:30 – 18:00 Registrace ČTVRTEK

Vzhledem k povaze našich aktivit vycházíme ze souboru manuálů a doporučení ministerstev platných k 25.5.2020. Zvažte případná rizika pro vás a vaše blízké a zároveň buďte prosím ohleduplní k ostatním návštěvníkům.

 • Počet návštěvníků je omezen na 15.
 • Prostory Půdy, stejně jako knihovny jsou pravidelně dezinfikované. Vzduch je v učebně měněn pomocí vzduchotechniky.
 • Návštěvníci si před každým vstupem do učebny dezinfikují ruce.
 • Na Půdě bude 6 pracovišť se stoly (pro 1 – 4 návštěvníky) s doporučenými rozestupy 2 m.
 • Bez roušky se mohou u jednoho pracoviště seskupovat pouze členové jedné domácnosti/rodinní příslušníci/spolužáci ze stejné studijní skupiny.
 • Mimo vlastní pracoviště je nošení roušky povinné ve všech prostorách knihovny.
 • Každé pracoviště bude pracovat pouze se svěřenou technikou a materiálem, který se nesmí mezi pracovišti stěhovat.
 • Následně bude umístěno do karantény, vlastní výrobky si návštěvníci odnesou. 3D tištěné výrobky budou k odběru (po dohodě) na dospělém oddělení během otevírací doby knihovny.
 • Počítače, tablety, roboti a další zařízení nebo materiál budou minimálně ve dvoudenní, ideálně sedmidenní karanténě před opětovným použitím.
 • V dalším případech dbají návštěvníci pokynů lektora, který se snaží o maximálně bezpečný provoz.
 • Jídlo není v učebně/prostorách knihovny povoleno, pití pouze vlastní.
 • Prosíme, přezouvejte se nad schody před učebnou.

Rezervací pracoviště a odesláním formuláře berete na vědomí rizika a zároveň potvrzujete a čestně prohlašujete neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u všech vámi registrovaných osob.

Doprovodný program

Změna programu vyhrazena.