Přírodovědné programy pro školy

Ve školním roce 2023/2024 na _Půdě opět probíhají přírodovědné programy pro žáky I. a II. stupně ZŠ, žáky SŠ, SOŠ i SOU a pro děti v MŠ, a to zpravidla v úterý nebo ve středu dopoledne.
Každý program je sestaven tak, aby žákům doplňoval a rozšiřoval aktuálně probírané učivo, a proto je třeba se na konkrétní náplni i termínu předem domluvit s Mgr. Marcelou Feltlovou, která přírodovědné programy připravuje (feltlova@knihovna.policka.org, 777296592). 

Pokud máte o nějaký konkrétní program zájem nebo se chcete poradit a vybrat si program vhodný právě pro vaše žáky, neváhejte a ozvěte se.

Volné termíny jsou: 12. 9. (úterý), 20. 9. (středa, od 10.30 do 12.30), 10. 10. (úterý, od 8.00 do 9.00), 18. 10. (středa), 24. 10. (úterý), 1. 11. (středa, od 10.45 do 12.30), 21. 11. (úterý), 29. 11. (středa), 5. 12. (úterý),  13. 12. (středa), 19. 12. (úterý). Pokračování textu Přírodovědné programy pro školy