O nás

Centrum technického vzdělávání Půda, které je součástí Městské knihovny v Poličce se pro veřejnost otevřelo v září 2019.

Vestavbou výtahu, sociálního zařízení a rekonstrukcí staré půdy nad knihovnou vznikla moderní, dobře dostupná veřejná učebna. Její zaměření je především na rozvoj digitálního, polytechnického a informatického myšlení napříč generacemi, na výuku jazyků a další komunitní vzdělávání. K učebně přiléhá technická místnost a zázemí pro interní i hostující lektory. K centru patří také venkovní vertikální zahrada v Šaffově ulici.

Centrum technického vzdělávání Půda vzniklo za podpory fondů EU, programu IROP, Ministerstva pro místní rozvoj a města Poličky v rámci projektu v dotačním programu podpory infrastruktury ve vzdělávání.

IROP EU MMR

Ředitel knihovny

Jan Jukl

Telefon: +420 775 362 185
E-mail: jukl@knihovna.policka.org

Vedoucí Centra technického vzdělávání _PŮDA

 

Hanka Šandová

Telefon: +420 606 793 097  – pokud se nemůžete dovolat, pravděpodobně učím, školím, věnuji se návštěvníkům… Zkuste, prosím, napsat e-mail, ozveme se.

E-mail: sandova@knihovna.policka.org

vystudovala softwarové inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Po té se věnovala správě počítačové sítě a podpoře uživatelů v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. Při rodičovské dovolené začala učit a stále učí informatiku na Gymnáziu Jana Keplera v Praze 6. Doplnila si magisterské studium, obor Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě UK.

Od září 2019 působí v Centru technického vzdělávání Půda při Městské knihovně Polička a na ZŠ a MŠ Telecí, kde učí informatiku a podílí se na projektu Erasmus+ zaměřeném na robotiku.

Ve své práci, která je zároveň jejím koníčkem, se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení prostřednictvím robotiky, hravého programování, 3D modelování a 3D tisku. Zajímá se o využívání technologií napříč předměty.
Je členem Jednoty školských informatiků, tahoun Lipnické buňky, GEGer na volné noze, Ozobot Certified Educator 2017, Arduino Certification 2022.

Spolupracuje na projektu iMyšlení. Své zkušenosti aktivně sdílí na konferencích, workshopech pro děti i dospělé, především učitele. Sama se dále vzdělává doma i v zahraničí, např. Honeywell Educators at Space Academy 2017, ESA Robotics workshop 2018, ESA/GTTP Teacher Training workshop 2018, Space Exploration Educators Conference 2021 a pravidelně se účastní Letní školy pro učitele informatiky v Lipnici nad Sázavou.

Mentoři vzdělávacích programů

 

Tomáš Feltl

E-mail: feltl@knihovna.policka.org

Po studiích na PřF UK v Praze působil v biochemické laboratoři ÚEB AV ČR. Protože se již v průběhu studia PřF věnoval intenzivně také informačním technologiím, posléze změnil obor a nějakou dobu působil v prostředí počítačových sítí a programování. Chemie ale zůstala jeho velkou láskou, a tak jsem se k ní vrátil… nakonec se z Prahy přesunul do Nového Města na Moravě na tamní gymnázium. Na  Gymnáziu Vincence Makovského několik let vyučoval biologii, chemii, IVT a programování a současně působil jako správce počítačové sítě. Od počátku pedagogického působení se podílí na zavádění digitálních technologií do výuky přírodovědných předmětů, a to jak ve školní výuce žáků, tak při vzdělávání učitelů. Od roku 2019 působí v Centru technického vzdělávání  _Půda při Městské knihovně Polička. Na _Půdě se věnuje digitálním technologiím v rámci různých kutilských „makers“ aktivit. V této oblasti je zde mentorem pro celoživotní vzdělávání všech věkových kategorií. Současně působí jako učitel chemie a správce 3D tiskové laboratoře na gymnáziu v Poličce. Je také vydavatelem a šéfredaktorem časopisu pro učitele – e-Mole.

 

Marcela Feltlová

E-mail: feltlova@knihovna.policka.org

Vystudovala obor biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Následně pracovala v laboratoři Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Poté se s manželem přestěhovala do Nového Města na Moravě a začala se věnovat typografii, DTP, grafickému designu a počítačové grafice obecně. V oblasti typografie, počítačové grafiky a DTP pracuje v současné době jako OSVČ.

Dlouhodobě se věnuje také práci s dětmi a mládeží v rámci mimoškolních i školních vzdělávacích aktivit, posledních 7 let především v oblasti přírodovědného vzdělávání. Kromě práce s dětmi a mládeží se věnuje také vzdělávání učitelů. 

Dodatečně absolvovala vzdělávací program Učitel střední školy na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Od roku 2019 působí v Centru technického vzdělávání _Půda při Městské knihovně Polička, a to hlavně jako lektorka přírodovědných a STEM (tj. zahrnujících přírodní vědy, technologie, konstruování a matematiku) vzdělávacích programů pro děti, žáky i dospělé.